Oryginalny trenażer kierowców F1

Batak Nowoczesne urządzenie treningowe piłkarzy, zawodowych ekip kolarskich, ki- erowców F1, WRC, elitarnych jednostek wojskowych. W trakcie rywalizacji uczestnicy sprawdzają i trenują refleks, sprawność, koordynację, szybkość reakcji oraz poziom wytrzymałości. Rywalizacja oparta jest na prostych zasadach, łącząc elementy zabawy i konkurencji. Stopień trudności z łatwością dostosować można do wieku i sprawności moto- rycznej zawodników. Rywalizacja polega na jak najszybszym naciskaniu zapalających się losowo przycisków z diodami LED, sterowanych przez wewnętrzny mikrokomputer. Wyniki osiągane przez poszczególnych zawodników, są na bieżąco prezentowane na wyświetlaczu LCD.